Matord, grus och sand

Vi levererar grus, sand och matjord inom Piteå kommun.

Sandprodukter

Lek- & Mursand
En siktad fin sand 0-4 mm. Avsedd att blanda med cement och vatten till murbruk.
Natursand och Sorterad sand

Grusprodukter

Sorterat Rörgravsgrus

Ett grusmaterial avsett för återfyllning i rörgravar och mot husgrund.
Kan med fördel användas under färdig gräsmatta.

Betonggrus

Ett grusmaterial avsett att blanda till betong. Kan också användas som sättgrus till plattor och gatsten.

Väggrus

Krossat naturgrus 0-18 mm. Avsett att spridas på grusvägar och parkeringplatser.

Bärlagergrus

Krossat naturgrus 0-32 och 0-40 mm. Avsett att användas till uppbyggnad av vägar och planer.

Stenmjöl

Finns i sorteringen 0-8 mm. Lämpligt till trädgårdsgångar och p-platser där en hård yta eftersträvas.

Makadam

Finns i sorteringar: 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
Användningsområde: Trädgårdsgångar och dräneringar.

Samkross

Samkross finns i sorteringar 0-18, 0-32 och 0-40 mm.

Singelprodukter

Gångsingel

En natursingelprodukt som finns i tre sorteringar, 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
En produkt för den kräsne tomtägaren.

Dräneringssingel

Dräneringssingel 8-16 och 16-32 mm är en blandning av natursingel och makadam, avsedd att användas runt dräneringsledningar etc.

Matjordsprodukter

Vi levererar olika typer av matjord.
Kontakta oss när det gäller leverans av matjord, grus och sand

Kontakta oss för frågor eller offerering

Tveka in att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller vill ha en utförlig offert på utfört arbete.
Kontakta oss
cross