Markarbeten

Markarbete i Piteå med omnejd
Vi har resurser och kompetens för alla typer av markarbeten. Vi erbjuder entreprenader som

- Tomtplanering
- Anläggning av gräsmattor
- Dikning av vägar och tomter
- Schaktning av tomtmark och vägbanor
- Muddring av diken och vattendrag

I vår egen maskinpark finns modern utrustning som klarar alla våra projekt.
Vi erbjuder också god kompetens och lång erfarenhet av markarbeten som är till nytta för dig från början till slut.

Vi hjälper naturligtvis till med rådgivning och planering redan på ett tidigt stadium, vi är måna om att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Kontakta oss för frågor eller offerering

Tveka in att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller vill ha en utförlig offert på utfört arbete.
Kontakta oss
cross