transporter

Med våra lastbilar kan vi utföra alla typer av transporter.

Transport av jordmassor

Vi erbjuder transporter av matjord, grus, sand och bortforsling av fyllnadsmassor.

Transport av tunga fordon och maskiner

Vi erbjuder transporter av tunga fordon och maskiner. Vi kan med vår utrustning transportera objekt som väger upp till 16 ton.

Kontakta oss för frågor eller offerering

Tveka in att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller vill ha en utförlig offert på utfört arbete.
Kontakta oss
cross